200 milionów złotych na wspólne innowacje naukowców i przedsiębiorców

24.04.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwartą edycję konkursu „Projekty aplikacyjne”, którego celem jest wsparcie prac badawczo-rozwojowych – prowadzonych przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorstw – pozwalających na stworzenie nowych lub ulepszonych produktów i technologii.

Działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  precyzyjnie wpisują się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Morawieckiego. Chodzi o to, aby Polska gospodarka rozwijała się w jak największym stopniu w oparciu o badania prowadzone przez polskich naukowców – powiedział podczas ogłoszenia konkursu wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

O dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych mogą starać się wyłącznie konsorcja, złożone maksymalnie z 5 podmiotów, w skład których wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Nabór wniosków rozpocznie się 16 maja i potrwa do 16 lipca – informuje w komunikacie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne2018/

jp


Badania i rozwój Innowacje Nowoczesna gospodarka