Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Uczelnią Badawczą

17.01.2020

20 stycznia 2020 roku w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędzie się otwarte posiedzenie Senatu AGH z okazji uzyskania przez krakowską uczelnię statusu uczelni badawczej w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. 

W spotkaniu weźmie udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Plan realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w AGH przedstawi prof. dr hab. inż. Marek Przybylski.

AGH znalazła się w gronie 10 zwycięzców pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Program ten to jedna z najważniejszych inicjatyw przewidzianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konstytucji dla Nauki, którego celem było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

jp


Szkolnictwo wyższe