Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej – 10 mln zł na poprawę jakości kształcenia

12.10.2018

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej otrzymała 10 mln zł na realizację projektu  „Kompetencje zamawiane – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”. Umowę w tej sprawie podpisali rektor uczelni – prof. dr hab. Jarosław Janicki oraz  podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Maciej Miłkowski.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo, co ma spowodować większe zainteresowania studiami na tym kierunku i przyczynić się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów.

Realizacja projektu pozwoli na rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających potrzebom epidemiologiczno-demograficznym kraju. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów – zapowiada bielska uczelnia w serwisie internetowym.

jsz


Badania i rozwój Medycyna i biotechnologia Szkolnictwo wyższe