Akademickie Centrum Rodziny powstaje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

11.04.2019

Na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie powstanie Akademickie Centrum Rodziny. List intencyjny w tej sprawie podpisał rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie.

Jak informuje UKSW, umowa dotyczy współpracy Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW z Samorządem Województwa Mazowieckiego, a szczególnie z działającym w strukturach samorządu Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Celem wspólnego działania obu instytucji będzie profesjonalizacja kadr jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim.

Zadaniem Akademickiego Centrum Rodziny będzie prowadzenie badań naukowych, działalność dydaktyczna, a także aktywność doradcza i ekspercka.

jp


Szkolnictwo wyższe