Badaczka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymała stypendium im. Bekkera

10.12.2018

Dr Marlena Zyśk, adiunkt Zakładu Medycyny Molekularnej Katedry Biochemii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymała stypendium im Bekkera z  Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – informuje uczelnia w serwisie  internetowym.

Dzięki stypendium naukowiec z gdańskiej uczelni spędzi 12 miesięcy na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja). Będzie tam realizować projekt „The role of immune-reactive astrocytes in the progression of Alzheimer’s disease”. Dr Zyśk będzie prowadziła badania wraz z zespołem prof. Anny Erlandsson (Molecular Geriatrics/Rudbeck Laboratory).

Projekt badawczy jest kontynuacją współpracy naukowej pomiędzy dr Zyśk i prof.  Erlandsson zapoczątkowanej w 2016 r. podczas jej pierwszego stażu badawczego realizowanego w zespole Molecular Geriatrics. Część badań została opublikowana w pracy „The Aβ protofibril selective antibody mAb158 prevents accumulation of Aβ in astrocytes and rescues neurons from Aβ-induced cell death” (Sollvander et al, 2018).

 

jsz


Medycyna i biotechnologia Szkolnictwo wyższe