Chińskie uczelnie – jeden z priorytetowych obszarów współpracy dla Politechniki Gdańskiej

11.07.2019

Politechnika Gdańska odnowiła porozumienie o współpracy z Shanghai Institute of Technology (SIT). Jako pierwsza w Polsce uczelnia rozpocznie także współpracę z Anyang University w Chinach. W ramach porozumienia uczelnie zadeklarowały gotowość do współpracy m.in. w zakresie wymiany studenckiej oraz wymiany kadry naukowej w celach dydaktycznych i badawczych.

–  Współpraca z chińskimi uczelniami to jeden z priorytetowych kierunków naszych działań w zakresie umiędzynarodowienia uczelni. Jako rektor dołożę wszelkich starań, aby przebiegała ona jak najlepiej – powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej cytowany w serwisie uczelni.

Pomiędzy wydziałem chemicznym Politechniki i School of Materials Science and Engineering SIT podpisane zostało porozumienie, dzięki któremu studenci z Chin będą mieli możliwość studiowania na wydziale chemicznym gdańskiej uczelni przez jeden semestr.

Więcej:  https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/chinskie-uczelnie-%E2%80%93-jeden-z-priorytetowych-obszarow-wspolpracy-dla-pg

 

jsz


Szkolnictwo wyższe