Coraz większa popularność Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

15.03.2019

Od początku 2019 roku w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) zostało już przebadanych ponad 40 tys. prac dyplomowych – informuje Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

JSA sprawdza podobieństwo prac składanych do obrony do tekstów i opracowań, które powstały wcześniej. Nie przesądza, czy dana praca jest plagiatem, ale służy jako narzędzie wspierające pracę weryfikacyjną promotora pracy.

Dotychczasowi użytkownicy JSA pochodzą z 216 uczelni. Najwięcej prac do badania wprowadzili użytkownicy z Politechniki Poznańskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Gdańskiej (od 1000 do blisko 2500 prac na uczelnię).

JSA został zbudowany w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym na zlecenie resortu nauki. Na mocy nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym od 1 stycznia 2019 roku każda pisemna praca dyplomowa przed dopuszczeniem do obrony musi zostać sprawdzona w JSA.

jp


Szkolnictwo wyższe