Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego laureatką Stypendium Naukowego im. Anny Pasek

11.02.2020

Laureatką XII edycji Stypendium Naukowego im. Anny Pasek została Anita Sabat-Tomala – doktorantka w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego (UW).

Hasło przewodnie tegorocznej edycji konkursu brzmiało „5 górskich żywiołów”. Projekt badawczy przedstawiony we wniosku o przyznanie stypendium miał być realizowany w obszarach górskich i dotyczyć jednego z pięciu wskazanych żywiołów – ziemi, powietrza, ognia, wody i człowieka – lub ich dowolnej kombinacji.

W projekcie skupię się na opracowaniu oraz weryfikacji teledetekcyjnej metody identyfikacji inwazyjnego gatunku łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus) z zastosowaniem zobrazowań hiperspektralnych oraz metod klasyfikacji pikselowych i podpikselowych (Support Vector Machines, Random Forest, Spectral Angle Mapper, Mixture-Tuned Matched Filtering) – tłumaczy na łamach portalu geoforum Anita Sabat-Tomala. W badaniach doktorantka UW wykorzysta lotnicze obrazy hiperspektralne HySpex oraz produkty z lotniczego skanowania laserowego pozyskane przez firmę MGGP Aero w ramach projektu HabitARS.

jp


Nauki techniczne