Dotacja na stypendia doktorskie dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie

10.10.2018

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie jest jednym z beneficjentów programu „PROM” –  Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Na jego realizację uczelnia dostanie od  Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ponad 680 tys. zł.

Dzięki dotacji będzie można sfinansować  koszty związane z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w zadeklarowanych wcześniej krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze. „PROM” dotyczy zarówno wyjazdów przedstawicieli polskiej uczelni za granicę, jak i przyjazdów doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy.

Stypendia mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z przygotowaniem międzynarodowych wniosków grantowych – czytamy na stronie uczelni.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia