Dron Politechniki Łódzkiej będzie badał jakość powietrza w mieście

11.01.2019

Dron Politechniki Łódzkiej (PŁ) do walki ze smogiem w lutym zacznie regularnie badać jakość powietrza nad miastem i stopień zanieczyszczeń – informuje Dziennik Łódzki.

Jest to efekt prac dr inż. Roberta Cichowicza z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, który w ubiegłym roku rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Analiza przestrzenna zmian stanu zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji łódzkiej”. Na przedsięwzięcie łódzka uczelnia przeznaczyła 140 tysięcy złotych.

Wyposażony w specjalistyczną aparaturę dron zbada tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i inne substancje będące skutkiem palenia w kotłowniach, elektrociepłowniach, piecach węglowych, kotłach olejowych i gazowych oraz pochodzące ze spalin samochodowych. Ponadto skontroluje ilość ozonu w powietrzu. 

jp


Szkolnictwo wyższe