Europejski patent dla wynalazku naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

09.11.2018

Europejski Urząd Patentowy wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek „Oral vaccine containing the Bacillus subtilis spores and its application to immunise against Helicobacter pylori”, którego twórcami są: prof. Michał Obuchowski i dr hab. Krzysztof Hinc z Zakładu Bakteriologii Molekularnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Ezio Ricca z Uniwersytetu w Neapolu.

Zastosowanie przetrwalników jako nośników szczepionek stanowi nowe podejście do immunizacji. Proponowane rozwiązanie ma wysoki potencjał do zastosowania terapeutycznego jako lek u osób już zakażonych Helicobacter pylori – informuje uczelnia w serwisie internetowym.

Korzystna – doustna – forma podania szczepionki, szczególnie wśród dzieci i osób starszych, odporność na niskie pH panujące w żołądku oraz skuteczność działania sprawiają, że szczepionka może być ciekawym rozwiązaniem na współczesnym rynku farmakologicznym.

 

jsz


Innowacje Wydarzenia