Filozoficzne projekty Uniwersytetu Opolskiego dla młodzieży

14.05.2019

W maju zakończyły się – kierowane do uczniów dawnych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – projekty edukacyjne realizowane przez pracowników Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego. Uczestniczyło w nich prawie 500 uczniów – informuje uczelnia.

W ramach projektów z uczniami  przeprowadzone zostały 30 godzinne zajęcia fakultatywne, rozwijające kompetencje ogólnorozwojowe związane z krytycznym, samodzielnym myśleniem, poprawnym argumentowaniem, logiką oraz heurystyką. Zajęcia były prowadzone głównie przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Filozofii opolskiej uczelni, którzy mają doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną.

Podczas zajęć stosowano metody pozwalające na pobudzenie u uczniów ciekawości poznawczej, poprawę umiejętności analizy i syntezy, wykształcenie umiejętności poprawnego wnioskowania i poprawnej argumentacji, rozwinięcie zdolności do zadawania pytań i podejmowania prób odpowiedzi na nie – z uwzględnieniem różnych punktów widzenia.

Więcej: http://www.uni.opole.pl/page/2883/konczy-sie-projekt-logiczny-uczen

 

jsz


Humanistyka Wydarzenia