Forum Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów o nauczaniu i uczeniu się na Uniwersytecie Warszawskim

08.02.2019

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA European University Association), do którego należy Uniwersytet Warszawski (UW) organizuje na stołecznej uczelni w dniach 14-15 lutego 2019 roku forum poświęcone zagadnieniom uczenia się i nauczania „Towards successful learning: Controversies and common ground”.

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów to instytucja, która składa się z ponad 800 uniwersytetów oraz krajowych konferencji rektorów z 48 państw.  W warszawskim forum weźmie udział ponad 250 osób, w tym prorektorzy, dziekani, badacze zajmujący się tematyką nauczania oraz decydenci polityczni i studenci.

Forum złożone będzie z trzech sesji. Pierwsza poświęcona celom nauczania, druga dotyczyć będzie europejskich polityk związanych z kwestiami uczenia się i nauczania a podczas trzeciej zostaną pokazane dwa różne podejścia do kształcenia – prezentowane przez University College Cork oraz University of Oslo

Więcej:
https://www.eua.eu/events.html?task=euaevents.downloadDoc&id=1931

jp


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia