Gdański naukowiec uzyskał pełną sekwencję genetyczną koronawirusa od polskiego pacjenta

22.04.2020

Dr Łukasz Rąbalski, adiunkt w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jako pierwszy uzyskał pełną sekwencję genetyczną koronawirusa SARS-CoV-2 wyizolowanego bezpośrednio od polskiego pacjenta i opublikował ją w globalnej bazie danych GISAID. 

Materiał genetyczny został wyizolowany w Pracowni Biologii Molekularnej Diagnostyki sp. z o.o. w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku. Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji sekwenatorów możliwe było rozkodowanie genomu wirusa bez dodatkowych procedur, które mogłyby wprowadzać zniekształcenia.

Aktualnie prowadzone są kolejne sekwencjonowania wirusów pochodzących od polskich pacjentów. Uzyskane dane pozwolą naukowcom z całego świata brać pod uwagę również Polskę w swoich badaniach związanych z globalną epidemiologią choroby COVID-19 oraz stanowią ważny wkład w poznaniu ewolucji molekularnej wirusa – informuje Gdański Uniwersytet Medyczny.

 

jsz


Medycyna i biotechnologia