I Forum Nauka-Gospodarka-Biznes w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

12.06.2019

Około 250 osób wzięło udział w I Forum Nauka-Gospodarka-Biznes zorganizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową (PWSZ) w Tarnowie. Byli wśród nich studenci, naukowcy oraz przedstawiciele biznesu i gospodarki.

Tylko poprzez współpracę jesteśmy w stanie wykrzesać synergię tak potrzebną gospodarce i regionowi. Wierzę, że zaproszenie jakie wystosowaliśmy do naszych obecnych i przyszłych partnerów zaowocuje konkretnymi rozwiązaniami korzystnymi dla studentów i ich przyszłych pracodawców – powiedziała, otwierając forum, rektor PWSZ, prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska.

Dyskusja podczas wydarzenia, które odbyło się w dniach 6-7 czerwca, toczyła się w trzech grupach panelowych: Kompetencje studentów a oczekiwania pracodawców,  Synergia nauki i biznesu – perspektywy rozwoju oraz Kształcenie praktyczne.

jp


Nowoczesna gospodarka Wydarzenia