II Poznańskie Mikrosympozjum Grafenowe w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii

12.02.2020

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii zaprasza 27 marca na II Poznańskie Mikrosympozjum Grafenowe.  Za organizację merytoryczną wydarzenia odpowiada Zakład Fizyki Chemicznej, wydziału chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – czytamy w serwisie Centrum.

Celem konferencji jest prezentacja wyników i wymiana doświadczeń oraz konsolidacja poznańskiego środowiska naukowego zajmującego się grafenem i innymi materiałami 2D. Wydarzenie adresowane jest do szerokiego grona osób zajmujących się grafenem i materiałami 2D oraz ich wykorzystaniem w różnych dziedzinach nauki: chemii, fizyce, nauki o materiałach, medycynie.

Najważniejsze obszary tematyczne sympozjum to synteza i charakterystyka grafenu i nowych materiałów 2D, nanokompozyty bazujące na grafenie i materiałach 2D, biofunkcjonalizacja grafenu, modelowanie grafenu i struktur 2D i zastosowania – np. w fotokatalizie, energetyce, biomedycynie.

 

jsz


Nauki techniczne Wydarzenia