Inauguracja roku akademickiego Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda

25.09.2018

Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda.

Główną grupę uczestników inauguracji, która odbyła się 21 września, stanowiło 42 tegorocznych stypendystów Programu Kirklanda oraz 4 stypendystów Programu Kirkland Research pochodzących z ośmiu krajów: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Gruzji oraz Kirgistanu, Kazachstanu i Mołdawii. Są to młodzi liderzy działający w swoich krajach na gruncie administracji publicznej, środowisk akademickich, biznesowych, mediów oraz polityki – informuje Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda (Lane Kirkland Scholarship Program) jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której misją jest m.in. wspieranie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
jp


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia