Inżynierowie liderami zmian

13.05.2019

Zdecydowana większość polskich inżynierów jest zdania, że kadra techniczna powinna przyjąć na siebie odpowiedzialność związaną z rolą lidera zmian w przedsiębiorstwach produkcyjnych – wynika z badania Smart Industry Polska 2019, przeprowadzonego na zlecenie firmy Siemens i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w kwietniu tego roku.

Zdaniem pracowników małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych wykonujących zawód inżyniera to właśnie ich profesja zyska na znaczeniu i nadawać będzie ton przemianom wspierającym konkurencyjność ich firmy na rynku.

Większość inżynierów zatrudnionych w zbadanych firmach produkcyjnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw może poszczycić się tytułem zawodowym magistra, około 30% ukończyło studia pierwszego stopnia.

Ponad 50% inżynierów uznaje obecny system edukacji za niedostosowany do wymogów innowacyjnego przemysłu. Inżynierowie są świadomi zmian zachodzących w obrębie ich zawodu, a idących w kierunku pełnienia roli lidera zmian w organizacji – czytamy w komunikacie z badań.

jp


Nowoczesna gospodarka