Konferencja Doktorantów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

10.10.2018

Doktoranci Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk organizują w dniu 25 października 2018 roku Konferencję Doktorantów zatytułowaną „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”.

Celem wydarzenia – jak informuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – jest wymiana wiedzy obejmującej dziedziny nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, przyrodniczych oraz technicznych. Konferencja skierowana jest do doktorantów, którzy chcieliby przedstawić interesujące ich zagadnienie naukowe, studiowany przez nich fragment badań własnych czy w kuluarach podzielić się spostrzeżeniami ze swoich badań naukowych w szerszym gronie doktorantów.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

jp


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia