Konferencja historyczna na Politechnice Rzeszowskiej

28.10.2019

W dniach 23-25 października Politechnika Rzeszowska wspólnie z Oddziałowym Biurem Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie zorganizowała konferencję naukową pt. „Władzy raz zdobytej…Początki systemu komunistycznego w Polsce 1944-1947”. 

Staramy się elementy historyczne związane z naszą tożsamością i dziejami najnowszymi przedstawiać studentom albo proponować tego rodzaju spotkania naukowe. To nie pierwsza tego typu inicjatywa z naszym udziałem – powiedział podczas inauguracji wydarzenia prof. Grzegorz Ostasz, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Rzeszowskiej.

W konferencji brali udział m.in.: Bogusław Buda, Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”; Beata Michałuszko, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Rzeszowie oraz płk. Mariusz Stopa, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.

jp


Humanistyka Wydarzenia