Konferencja naukowa „Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości”

29.11.2018

Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości” odbywa się 29 listopada 2018 roku na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie.

Wydarzenie połączone jest z jubileuszem 70. urodzin prof. Jana Adamowskiego – założyciela Instytutu Kulturoznawstwa UMCS oraz wieloletniego pracownika naukowego Instytutu Filologii Polskiej – informuje Beata Wielowińska-Pawlak z rektoratu lubelskiej uczelni.

Podczas uroczystości jubileuszowych laudację wygłosi prof. Jerzy Bartmiński, wystąpią także przyjaciele oraz uczniowie prof. Adamowskiego. W programie konferencji znajdą się debaty, sesje tematyczne, dyskusje oraz wystąpienia dotyczące kultury tradycyjnej.

Wydarzenie organizują: Instytut Kulturoznawstwa i Instytut Filologii Polskiej UMCS;  Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny i Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie przy współudziale Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

jp


Humanistyka Wydarzenia