Konferencja naukowa o początkach neolitu na ziemiach polskich

21.11.2018

Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) wraz z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie oraz Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk organizują 22 listopada 2018 roku konferencję naukową zatytułowaną „Początki neolitu na ziemiach polskich”.

Konferencja odbędzie się z okazji setnej rocznicy urodzin docenta dr. hab. Jana Kowalczyka – wybitnego archeologa, znawcy problematyki neolitu, badacza pradziejów Lubelszczyzny i wieloletniego pracownika Katedry Archeologii UMCS – informuje Beata Wielowińska-Pawlak z rektoratu lubelskiej uczelni.

Referaty na konferencji wygłoszą wybitni polscy badacze epoki kamienia: prof. Stefan K. Kozłowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. Sławomir Kadrow (Uniwersytet Rzeszowski), prof. Marzena Szmyt i prof. Aleksander Kośko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz prof. Stanisław Kukawka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

jp


Humanistyka Wydarzenia