Konferencja Startup Games w Warszawie

12.03.2019

Do 12 marca odbywa się w Warszawie, w siedzibie Google Campus Warsaw, konferencja Startup Games organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ambasadę Wielkiej Brytanii w Warszawie.

Głównym celem wydarzenia jest rozwinięcie umiejętności twórców start-upów w zakresie technik prezentacyjnych.

Jednym z elementów konferencji jest gra polegająca na symulacji prawdziwych warunków rynkowych. Biorą w niej udział twórcy start-upów oraz zaproszeni paneliści jako inwestorzy (70 start-upów i 25 inwestorów). Wirtualna gra za pomocą aplikacji na telefonie polega na przekonaniu inwestorów do zainwestowania jak największych funduszy w prezentowany pomysł. Start-up o największej wartości na końcu gry wygrywa główną nagrodę, którą jest tygodniowy udział w London Tech Week.

jp


Innowacje Nowoczesna gospodarka Wydarzenia