Konkurs na najlepszą prace doktorską z uczelni wchodzących w skład Konsorcjum Progres 3

05.02.2019

Konsorcjum Progres 3, w którego skład wchodzą uczelnie z Polski, Czech i Słowacji po raz siódmy organizuje konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w uczelniach członkowskich – informuje Politechnika Śląska.

Kategorie tematyczne konkursu to: Ekonomia, finanse i zarządzanie; Surowce, energetyka i ochrona środowiska; Zdrowie i zastosowania w służbie zdrowia; Technologie informacyjne i Inżynieria Elektryczna oraz Konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania.

W obecnej edycji konkursu mogą brać udział prace doktorskie obronione od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach można zgłaszać prace obronione w grudniu 2017 roku.

Konsorcjum Progres 3 zostało powołane do  tworzenia powiązań między uczelniami wyższymi zlokalizowanymi w czeskich regionach: morawsko-śląskim i żylińskim; w obwodzie trenczyńskim i regionie Bańskiej Bystrzycy na Słowacji oraz w polskich województwach – śląskim i opolskim.

 

jsz


Nowoczesna gospodarka Wydarzenia