Krakowski SOLARIS wesprze budowę linii tomograficznej w synchrotronie w Jordanii

07.02.2019

W ramach programu Horyzont 2020 uruchomiony został projekt BEATS, w który zakłada budowę linii wykorzystującej „twarde promieniowanie rentgenowskie do wykonywania tomografii komputerowej” w synchrotronie SESAME w Jordanii. W projekt zaangażowanych jest 9 ośrodków, w tym Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie – informuje Uniwersytet Jagielloński.

Ośrodki te mają wspierać potrzeby jordańskiego synchrotronu w zakresie rozwoju badań i stosowanej w nich technologii, głównie przez rozwój naukowy i wymianę doświadczeń przy budowie linii tomograficznej oraz dzięki działaniom wzmacniającym środowisko naukowe.

Synchrotron SESAME jest niezależną, międzyrządową organizacją, której członkami są instytucje z Cypry, Egiptu, Iranu, Izraela, Jordanii, Pakistanu i Turcji. Misją ośrodka jest zapewnienie w regionie światowej klasy infrastruktury badawczej oraz rozwój międzynarodowej współpracy naukowej.

jp


Innowacje