Kształtowanie kompetencji w gospodarce cyfrowej – konferencja we Wrocławiu

26.04.2019

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zaprasza 8 maja na – realizowaną w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2019 – konferencję „Kształtowanie kompetencji w gospodarce cyfrowej”. Uczelnia jest współorganizatorem wydarzenia – czytamy w serwisie Uniwersytetu.

Konferencja będzie poświęcona kształtowaniu kompetencji w gospodarce cyfrowej i wyzwaniom, które stawia współczesna sytuacja na rynku pracy. Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw niesie ogromne wyzwania zarówno dla przedsiębiorstw – przekształcając ich modele biznesu, pracowników – eliminując jedne zawody i kształtując nowe, jak również dla uczelni – skłaniając do budowania nowych profili kompetencji przyszłych pracowników.

Konferencja jest skierowana do pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów, przedstawicieli instytucji rynku pracy i podmiotów zajmujących się edukacją, a także do wszystkich zainteresowanych sposobami dostosowania się do zachodzących zmian.

 

jsz


Nowoczesna gospodarka Wydarzenia