List intencyjny w sprawie utworzenia federacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

16.10.2018

16 października 2018 roku Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia federacji. Taką możliwość dała uczelniom nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uniwersytety zamierzają realizować razem projekty naukowe, prowadzić wspólnie wybrane zajęcia dydaktyczne, umożliwić studentom i pracownikom uczelni partnerskiej korzystanie ze swojej infrastruktury. Warszawskie uczelnie złożą wniosek o utworzenie federacji do resortu nauki w 2019 roku.

Chcemy, żeby łączność między naszymi środowiskami miała po wielu latach znowu realny wymiar. Mam tu na myśli konkretną współpracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną – mówił podczas inauguracji roku akademickiego prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Z kolei prof. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podkreślał, że obie uczelnie wyrastają ze wspólnej tradycji. Jakiś czas temu postanowiliśmy, że zacieśnimy nasze związki. Mamy obecnie wielką szansę, aby stworzyć modelowy uniwersytet w oparciu o potencjał, którym obie uczelnie dysponują – dodał.

jp


Szkolnictwo wyższe