Logistyka ze wsparciem praktyków na Politechnice Koszalińskiej

13.06.2018

Wydział nauk ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej uruchomi w nowym roku akademickim studia na kierunku logistyka. Proces kształcenia będzie realizowany ze wsparciem firm działających w branży logistycznej – zapowiada uczelnia w serwisie internetowym.

Dostępne będą dwie specjalności: logistyka przedsiębiorstw oraz logistyka handlu i dystrybucji. Absolwenci będą przygotowani do uzyskania certyfikatów wprowadzonych przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne (ELA) potwierdzających kompetencje zawodowe European Logistician. Proces dydaktyczny na obu specjalnościach zakłada współuczestnictwo praktyków z otoczenia gospodarczego.

Logistyka przedsiębiorstw przygotuje absolwenta do wykonywania złożonych zadań logistycznych przy jednoczesnym uwzględnieniu skutecznego obniżania kosztów oraz poprawy obsługi klienta. Logistyka handlu i dystrybucji pozwoli z kolei zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności zarządzania logistyką w dynamicznie rozwijających się w Polsce sieciach dystrybucyjnych i handlowych.

Więcej: http://www.tu.koszalin.pl/ckeditor_assets/attachments/1400/kierunek_logistyka.pdf

 

jsz


Szkolnictwo wyższe