Lubelska uczelnia pozyskała blisko 1 mln euro na projekt w ramach programu Horyzont 2020

22.05.2020

Centrum Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie informuje o pozyskaniu przez UMCS blisko 1 mln Euro na realizację projektu „Reinitialise” w ramach programu Horyzont 2020. Kierownikiem naukowym projektu jest dr hab. prof. UMCS Ilona Biernacka-Ligięza z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

Jest to pierwszy w historii Programu Horyzont 2020 projekt konsorcyjny koordynowany przez UMCS w Lublinie. W skład konsorcjum wchodzą Uniwersytet w Maceracie, Katolicki Uniwersytet Leuven oraz firma Eurocentro. 

Głównym celem „Reinitialise” jest wzmocnienie doskonałości naukowej i innowacyjnego potencjału badań prowadzonych w UMCS w zakresie projektowania i korzystania z cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych tak, aby wykorzystać w pełni ich możliwości, przy uwzględnieniu etycznego, prawnego i społeczno-ekonomicznego wymiaru tych rozwiązań.

Realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2021 roku, i potrwa 3 lata.

jp


Szkolnictwo wyższe