Milion zł dla Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

07.11.2018

Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał ponad milion zł dofinansowania na projekt „Uczenie się poprzez praktykę kluczem do profesjonalnej praktyki nauczania. Kompleksowe kształcenie studentów kierunków ze specjalnością nauczycielską UJD”.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie na uczelni programów kształcenia nauczycieli dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych. Projekt będzie realizowany na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską, grupę docelową stanowią studenci częstochowskiej uczelni.

Opracowanie w ramach projektu programów kształcenia nauczycieli i realizacja studiów wykorzystujących innowacyjne metody kształcenia – przy współpracy ze szkołami realizującymi kształcenie spersonalizowane w odbywaniu praktyk – przyczyni się do podniesienia kompetencji studentów niezbędnych na rynku pracy i odpowiadających potrzebom społecznym – zapowiada uczelnia w serwisie internetowym.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe