Ministerialne stypendia dla naukowców z Torunia

11.10.2018

Troje badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzyma stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane naukowcom prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym.

Dr Paweł Pomastowski jest adiunktem w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Chemii. Jego zainteresowania skupiają się wokół chemii biokoloidów oraz fizykochemii powierzchni.

Dr Michał Piechowicz jest adiunktem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej, lobbingu i reprezentacji interesów na poziomie ponadnarodowym oraz nowych form komunikacji.

Dr hab. Marta Pokrywczyńska jest absolwentką  biotechnologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum. Pracę doktorską pt. „Rola mezenchymalnych komórek macierzystych w remodelingu rekonstruowanej ściany pęcherza moczowego szczura” obroniła w 2011 r.

Więcej: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=25687

jsz


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe