Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu powstanie Laboratorium Bioekonomiczne

09.10.2018

Projekt BioInLab – Laboratorium Bioekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu otrzymał ponad 6.7 mln zł unijnego dofinansowania. Jego realizacja  przyczyni się do wzmocnienia pozycji wrocławskiej  uczelni jako ośrodka prowadzącego wysokiej klasy badania – czytamy w serwisie Uniwersytetu Ekonomicznego.

Laboratorium bioekonomiczne „BioInLab” będzie świadczyć usługi badawcze dla podmiotów z otoczenia gospodarczego Dolnego Śląska w zakresie analiz metodami fizykochemicznymi prowadzących do opracowania nowych lub ulepszenia obecnych już na rynku produktów i technologii ich wytwarzania w obszarach: bioodpady, bioprodukty oraz żywność wysokiej jakości.

Inwestycja będzie wymagała przystosowania jednego z budynków uczelni do potrzeb laboratorium i zakupu niezbędnego wyposażenia. Projekt realizowany będzie przez dwa lata  – począwszy od stycznia 2019 roku.

 

jsz


Innowacje Nowoczesna gospodarka Szkolnictwo wyższe