Na Uniwersytecie Zielonogórskim powstanie Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych

07.11.2018

Uniwersytet Zielonogórski otrzyma prawie 12 mln zł na utworzenie Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych. Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości – informuje uczelnia w serwisie internetowym.

W powstałym dzięki dofinansowaniu laboratorium będą prowadzone badania w zakresie: nanotechnologii; wpływu próżni i radiacji na właściwości materiałów;  metod powlekania materiałów, właściwości materiałów i metamateriałów (w tym wytrzymałościowe);  oraz badania metodami optycznymi układów meta, mikro i nanomechanicznych.

Projekt ma posłużyć do zwiększenia potencjału badawczego obecnych grup badawczych, dalszego rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki, wypracowania metod wzrostu innowacyjności i większej skuteczności w pozyskiwaniu środków na badania. Ma też przyspieszyć wychowanie młodej kadry badawczej potrafiącej pracować w zespołach interdyscyplinarnych.

 

jsz


Innowacje Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe