Nagroda Amerykańskiego Towarzystwa Fizjologicznego dla badaczy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

09.11.2018

Amerykańskie Towarzystwo Fizjologiczne (American Physiological Society) wyróżniło nagrodą APSselect artykuł „Chronic, low-dose TMAO treatment reduces diastolic dysfunction and heart fibrosis in hypertensive rats”, opisujący badania prowadzone pod kierownictwem dr hab. Marcina Ufnala z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM).

Publikacja dotyczy wpływu TMAO – związku znajdującego się w rybach oraz wytwarzanego przez bakterie jelitowe, na układ krążenia w modelu nadciśnienia tętniczego – czytamy w komunikacie Biura Informacji i Promocji WUM. Badania nad TMAO finansowane są ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Amerykańskie Towarzystwo Fizjologiczne założone w 1887 roku to jedno z najbardziej prestiżowych amerykańskich towarzystw naukowych w dziedzinie nauk biomedycznych. Liczy ponad 10 tys. członków i wydaje 15 prestiżowych czasopism naukowych.

jp


Medycyna i biotechnologia Wydarzenia