Naukowcy Politechniki Koszalińskiej nauczą matematyki przyszłych inżynierów

23.10.2019

Naukowcy z Politechniki Koszalińskiej, wspólnie z kolegami z pięciu europejskich uczelni realizują projekt „EngiMath – Mathematics on-line learning model in Enigneering education”. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu nauczania matematyki wśród studentów studiów inżynierskich – informuje koszalińska uczelnia. 

Główną ideą projektu jest wykorzystanie współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego w celu poprawy zaangażowania studentów w naukę matematyki, usunięcie braków w wiedzy matematycznej oraz opracowanie modelu on-line nauczania matematyki na uczelniach technicznych.

Matematycy z uczelni Polski, Estonii, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii i Rumunii pracują nad zaprojektowaniem modelu kursu w zakresie matematyki dla studentów pierwszego roku. Wykorzystują technologie informacyjne i środki komunikacji, które zwiększą zaangażowanie studenta w proces uczenia się. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + Partnership.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe