Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zbadają dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Górnych Łużyc

20.05.2019

Antropolodzy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dostaną 300 tys. euro na projekt edukacyjno-badawczy „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta”. Pieniądze pochodzą z Funduszu Rozwoju Regionalnego UE w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 – informuje uczelnia.

Naukowo-edukacyjny projekt jest realizowany przez badaczy z Katedry Antropologii UPWr.  Jego głównym celem będzie ukazanie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego Górnych Łużyc w kontekście zmian, jakie zaszły w regionie w ciągu ostatnich tysiąca lat, a więc od czasu, kiedy stał się on pograniczem polsko-czesko-niemieckim.

Projekt jest kontynuacją dotychczasowych badań nad dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym Górnych Łużyc realizowanych w zanikłych wsiach Toporów i Nowoszów, dzięki którym udało się po części prześledzić relacje ludzi i środowiska na przestrzeni ostatnich 11500 lat – od początków holocenu po współczesność.

Więcej: http://www.glos.upwr.edu.pl/aktualnosci/49378/antropolodzy_z_upwr_beda_badac_gorne_luzyce.html

 

jsz


Humanistyka