Naukowcy Uniwersytetu w Białymstoku z grantami Narodowego Centrum Nauki

24.05.2019

Sześć grantów na łączną kwotę ponad 2,6 mln zł otrzymają z Narodowego Centrum Nauki (NCN) naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku. Środki zostały przyznane w ramach ostatnich konkursów NCN – informuje Katarzyna Dziedzik, rzecznik prasowy białostockiej uczelni.

Największy grant, w wysokości 1 217 630 zł, zdobył prof. Krzysztof Szymański z Wydziału Fizyki, na projekt „Obrazowanie oddziaływań nadsubtelnych w spektrometrii mössbauerowskiej”.

Aż 3 granty trafią do badaczy z Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Dr hab. Karol Łopatecki będzie badał społeczne i gospodarcze znaczenie obozów i garnizonów wojskowych w państwie polsko-litewskim w okresie od XVI do XVIII wieku, dr Radosław Poniat, zrealizuje projekt „Nierówności ekonomiczne w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ich społeczno-polityczne konsekwencje”, a mgr Monika Kozłowska będzie analizować charakter i skalę wpływu warunków pogodowych na wybrane zjawiska gospodarcze, takie jak produkcja roślinna, ruch cen produktów rolnych oraz ich eksport z kraju w Polsce wczesnonowożytnej.

 

jp


Szkolnictwo wyższe