Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego pracują nad budową sztucznych sieci neuronowych

05.04.2019

Zbudowanie nowatorskich sztucznych sieci neuronowych jest celem projektu badawczego, kierowanego przez prof. Jacka Tabora z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – informuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Sieci neuronowe to struktury i systemy programowe, których działanie jest podobne do procesów zachodzących w ludzkim mózgu. Obecnie mamy coraz większy wgląd w to, jak funkcjonuje nasz mózg, a zatem możemy przekładać tę wiedzę i udoskonalać systemy sztucznej inteligencji – mówi prof. Jacek Tabor.

Kompleksowe prace nad budową polskich sieci neuronowych, pod kierunkiem prof. Jacka Tabora, będzie prowadzić sześć grup badawczych z Uniwersytetu Jagiellońskiego: z Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. W skład zespołu będą wchodzić informatycy, programiści, statystycy, biostatystycy oraz neurokognitywiści. Na badania te otrzymają od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ponad 19 mln zł w ramach programu TEAM-NET.

jp


Innowacje Medycyna i biotechnologia