Naukowiec Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst

09.08.2018

Dr Zbigniew Heleniak z Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  otrzymał trzymiesięczne stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) – informuje uczelnia w serwisie internetowym.

DAAD jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych, którego głównym zadaniem jest internacjonalizacja niemieckich uczelni i wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej. Organizacja przyznaje indywidualne stypendia, finansuje podróże grupowe i delegowanie niemieckich naukowców na zagraniczne uczelnie.

Znaczne środki finansowe przeznaczone są na współpracę między niemieckimi i zagranicznymi uczelniami w ramach konkretnych projektów – na programy wspierające umiędzynarodowienie niemieckich uczelni, a także na finansowanie kierunków studiów, centrów i szkół wyższych za granicą.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia