Naukowiec Politechniki Wrocławskiej tworzy metodę, który pomoże taniej i szybciej odbierać odpady

03.06.2020

Dr inż. Robert Giel z Politechniki Wrocławskiej zamierza opracować metodę planowania tras zbiórek odpadów, która pozwoli zoptymalizować czas przejazdu i obsługi śmieciarek oraz unikać błędów w systemie odbioru śmieci. Na badania zdobył grant Narodowego Centrum Nauki – informuje uczelnia.

Opracowana przez badacza metoda pozwoli na zwiększenie wydajności i jakości procesu zbiórki odpadów komunalnych i pozwoli unikać sytuacji, w której odpady nie są wywożone z konkretnego punktu w dniu, w którym przewidział to harmonogram – a to najczęstsza nieprawidłowość zgłaszana przez wrocławian do spółki zajmującej się nadzorem nad procesem zbiórki odpadów i oczyszczania miasta.

Początkiem prac będzie zebranie danych z poszczególnych punktów zbiórki. Ankieterzy zapiszą m.in. dane na temat rzeczywistej odległości pojemnika od punktu postoju śmieciarki, stanu nawierzchni, stanu technicznego pojemników, rodzaju wjazdu do osiedla czy posesji oraz sposobu otwierania miejsca, w którym stoją kontenery.

Więcej: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/naukowiec-z-w10-tworzy-metode–ktory-pomoze-taniej-i-szybciej-odbierac-odpady-we-wroclawiu-11609.html

 

jsz


Nauki techniczne