Naukowiec Uniwersytetu Adama Mickiewicza laureatem Nagrody Naukowej tygodnika „Polityka”

23.10.2019

Dr Andrzej Zieleziński z Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii na wydziale biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu został laureatem Nagrody Naukowej tygodnika „Polityka” w kategorii nauki o życiu – informuje uczelnia.

Dr Zieleziński jest biologiem wyspecjalizowanym w zakresie biologii molekularnej i bioinformatyki. Głównym celem jego badań jest rozwijanie metod obliczeniowych służących do określania funkcji genów różnych organizmów (w tym człowieka), znajdowania podobieństw między sekwencjami tych genów oraz wyznaczenia najbardziej prawdopodobnego mechanizmu ich powstawania.

Laureat opracował zestaw programów komputerowych, których zastosowanie doprowadziło do odkrycia białek WG w setkach wirusów infekujących rośliny i zwierzęta. Zidentyfikowane przez niego sekwencje wirusowych białek WG mogą stanowić podstawę opracowania terapii genowej ukierunkowanej na wyłączenie ekspresji genów WG, które wirus wykorzystuje do infekcji.

Więcej: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/pracownicy/dr-andrzej-zielezinski-z-uam-laureatem-nagrody-naukowej-tygodnika-polityka

 

jsz


Medycyna i biotechnologia