Naukowiec Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z Nagrodą Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

03.06.2019

Dr Marcin Flotyński z Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  otrzymał Nagrodę Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za najlepszą pracę doktorską – informuje uczelnia.

W uzasadnieniu werdyktu jury podkreśliło wysoki poziom merytoryczny dysertacji laureata: „Wpływ makroostrożnościowej regulacji płynności długoterminowej na stabilność banków komercyjnych w Polsce”.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych prac doktorskich z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji, uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

 

jsz


Nowoczesna gospodarka Wydarzenia