Naukowiec Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu laureatem nagrody EAAP

13.08.2019

Dr Marcin Pszczoła – adiunkt w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt wydziału medycyny weterynaryjnej i nauk o zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – został laureatem European Federation of Animal Science Young Scientists Award (EAAP) – informuje uczelnia.

EAAP (Europejska Federacja Zootechniczna) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, zrzeszającym naukowców, praktyków oraz przedstawicieli administracji rządowych związanych z naukami zootechnicznymi z niemal wszystkich krajów Europy oraz niektórych krajów basenu Morza Śródziemnego.

Jej celem jest promowanie doskonalenia produkcji zwierzęcej poprzez wykorzystanie osiągnięć nauki. Nagroda Federacji przyznawana jest wybitnym młodym naukowcom (poniżej 38 roku życia) wykazującym się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej o wymiarze europejskim.

 

jsz


Wydarzenia