O kobietach w walce o awans społeczny 1700-1918 na Uniwersytecie Wrocławskim

09.11.2018

Instytut Historyczny oraz Instytuty Filologii Romańskiej i Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają 20 i 21 listopada na międzynarodową konferencję „Wolność, równość… dla wszystkich? Kobiety w walce o awans społeczny 1700-1918”.

Pierwsze słowa tematu konferencji  to nawiązanie do sztandarowych postulatów Wielkiej Rewolucji Francuskiej i jej dążeń demokratycznych zmieniających porządek świata. Postulaty te okazują się aktualne także dziś – w setną rocznicę zakończenia I wojny światowej, która w dużym stopniu przyczyniła się do pełniejszej realizacji oświeceniowych haseł –  dzięki przyznaniu praw wyborczych kobietom i wprowadzeniu równouprawnienia płci w większości krajów europejskich.

Organizatorzy konferencji zapowiadają skupienie uwagi na „długich wiekach” osiemnastym i dziewiętnastym. To właśnie ówczesne przeobrażenia polityczne, gospodarcze, a przede wszystkim mentalnościowe poprzedziły  i umożliwiły dwudziestowieczny przełom – czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

 

jsz


Humanistyka Szkolnictwo wyższe Wydarzenia