O ochronie interesów konsumentów – konferencja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

13.06.2019

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji promującej rezultaty projektu dydaktycznego „Enhancing quality in innovative higher education about consumer awareness: Consume-aware”. Uniwersytet Ekonomiczny jest liderem realizującego projekt konsorcjum złożonego z 8. europejskich uczelni.

Celem konferencji – zaplanowanej od 16 do 18 czerwca – jest wymiana myśli, poglądów oraz najnowszych wyników badań na temat ochrony interesów konsumentów na rynku europejskim, a także integracja środowiska naukowego z Polski oraz świata zainteresowanego tematyką szeroko pojętego konsumeryzmu, zrównoważonej konsumpcji i ekonomii społecznej.

Projekt otrzymał finansowanie w drodze konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe w akcji Partnerstwa Strategiczne – czytamy w serwisie Uniwersytetu Ekonomicznego.

Więcej: https://www.ue.katowice.pl/no_cache/uczelnia/aktualnosci/article/international-didactic-conference-on-enhancing-consumer-awareness.html

 

jsz


Nowoczesna gospodarka Wydarzenia