O zaburzeniach procesu komunikowania się na konferencji w Katowicach

07.06.2019

Wydział Filologiczny i Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, Koło Naukowe Młodych Logopedów, AGERE AUDE – Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka zapraszają 8 czerwca na konferencję logopedyczną „Dialog bez barier. Skuteczna komunikacja w kontekście EBP – praktyki opartej na dowodach”.

Podczas wydarzenia – w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej – poruszone zostaną zagadnienia dotyczące diagnozowania i terapii zaburzeń procesu komunikowania się, roli współczesnych technologii w komunikacji oraz związków pomiędzy jakością komunikacji międzyludzkiej a jakością życia.

Celem konferencji jest upowszechnianie osiągnięć i wyników badań w zakresie nauk o komunikacji. Jej adresatami są teoretycy i praktycy w dziedzinie logopedii, językoznawstwa, nauk o komunikacji i jej zaburzeniach, a także przedstawiciele nauk społecznych i nauk o zdrowiu – czytamy w zaproszeniu na stronie uczelni.

 

jsz


Humanistyka Wydarzenia