Obrady Forum Uniwersytetów Polskich na Uniwersytecie w Białymstoku

10.01.2019

Członkowie Forum Uniwersytetów Polskich spotkają się w dniach 11-13 stycznia na Uniwersytecie w Białymstoku (UwB). Organizatorem zjazdu jest Parlament Studencki największej podlaskiej uczelni. Tematem dyskusji będzie między innymi reforma szkolnictwa wyższego i rola studentów w procesie wdrażania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – informuje Biuro Promocji UwB.

Forum Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Stanowi komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Obrady odbędą się w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Najważniejszym punktem zjazdu będzie wybór nowych władz Forum Uniwersytetów Polskich.

 

jp


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia