Obrazowanie termiczne – międzynarodowe badania Politechniki Gdańskiej i firmy Intel

07.02.2020

Politechnika Gdańska wspólnie z firmą Intel bada zastosowanie metody sztucznej inteligencji dla potrzeb zdalnej diagnostyki medycznej. 

Badania są próbą odpowiedzi na pytania, czy obrazy termiczne i sekwencje obrazów termicznych są wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić rozpoznawanie cech twarzy, estymować parametry medyczne takie jak częstość oddychania, detekcję osób na jezdni przy słabej widoczności, itp. – czytamy w serwisie uczelni.

Współpracujące zespoły naukowców postanowiły sprawdzić w jakim zakresie można rozpoznawać twarz z różnych obrazów termograficznych. W tym celu przygotowano specjalne algorytmy sztucznej inteligencji wykorzystujące głębokie sieci neuronowe. Wyniki badań wskazują, że zastosowanie sztucznej inteligencji daje duże możliwości w zakresie rozpoznawania twarzy, a obrazowanie termiczne wkrótce będzie wykorzystywane w medycynie, epidemiologii i wspomaganiu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Więcej: https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/obrazowanie-termiczne-%E2%80%93-miedzynarodowe-badania-politechniki-gdanskiej-i-firmy-intel

 

jsz


Innowacje Medycyna i biotechnologia