Patent dla nowego sposobu otrzymywania związków stosowanych w syntezie organicznej

07.02.2019

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił patentu dla wynalazku opracowanego przez naukowców Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Naukowcy ze Śląska i Wielkopolski opracowali nowy sposób syntezy (E)-1,4-dipodstawionych symetrycznych 1,3-enynów – nienasyconych związków organicznych, które mogą być wykorzystywane w syntezie związków wykazujących aktywność biologiczną, w tym antybakteryjną.

Mogą również znaleźć zastosowanie jako jednostki budulcowe w syntezie organicznych diod elektroluminescencyjnych montowanych w wyświetlaczach graficznych typu WOLED – informuje Uniwersytet Śląski.

Autorami wynalazku są: dr Patrycja Żak, Małgorzata Bołt, mgr Jan Lorkowski, prof. dr hab. Cezary Pietraszuk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dr inż. Grzegorz Benke oraz dr inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda z Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, a także mgr inż. Dawid Zych, doktorant Uniwersytetu Śląskiego.

 

jsz


Innowacje