Pierwszy Kongres Humanistów Polskich

10.02.2020

Od 20 do 23 kwietnia 2020 roku Uniwersytet Łódzki (UŁ) będzie gospodarzem Pierwszego Kongresu Humanistów Polskich.

Jak informuje łódzka uczelnia, kongres to spotkanie polskich uczonych reprezentujących wszystkie dyscypliny i specjalności humanistyczne.

Pragniemy, by to spotkanie było szeroko otwartym forum rozmów, dyskusji, wymiany myśli i różnorodnych stanowisk nawiązujących ze sobą dialog, jak i prowokujących do sporów i konfrontujących odmienne stanowiska, i by odbywało się cyklicznie co 2 lata – czytamy w informacji UŁ

Pierwszy Kongres Humanistów Polskich odbędzie się pod hasłem Humanistyka w XXI w. Zachęca ono do przeglądu najważniejszych idei współczesnych badań humanistycznych, a także do wskazania i sformułowania najistotniejszych tendencji dotyczących przyszłości. Poszczególne wykłady i panele, prowadzone przez wybitnych przedstawicieli poszczególnych dyscyplin, dotyczyć będą m.in.: kwestii interdyscyplinarności w humanistyce, znaczenia języka i literatury w nowej rzeczywistości społecznej, roli nowych przestrzeni, np.: post- i biohumanistyki.

 

jp


Humanistyka